Фирмено обучение "Ефективна комуникация"

При организирането на фирмени обучения изготвяме конкретна програма за всяко обучение според Вашите цели. За да сме Ви максимално полезни можете да разчитате на нас за професионална консултация по зададената тема. 

Направете запитване и ние ще се свържем с Вас! Нашата цел е Вашият успех!

Какво ще постигнем за Вас ?

Целта на обучението "Ефективна комуникация" е да имате служители, които комуникират отлично с клиентите и помежду си.

Придобитите от тях умения за оценка на комуникативния стил на събеседника ще им спестят време и усилия, в следствие на което процесите във фирмата ще се подобрят. Ще имате ефективни комуникационни канали както вътре във фирмата, така и с външните публики.

Усвояването на ефективни комуникативни техники ще повиши потенциала на вашите служители за постигане на още по-високи резултати в деловото общуване и личната удовлетвореност от работния процес.

Обучението изгражда трайни учения у вашите служители за разбиране, контрол и позитивно влияние в междуличностните отношения по време на работа.  Това гарантира добра работна атмосфера и е предпоставка за успешното осъществяване на дългосрочните цели на Вашия бизнес.

Съдържание на обучението "Ефективна комуникация"

1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за определяне на комуникативни стилове и темпераменти на личността.

2) Обучението ще помогне на вашите служители да разбират в пълна степен своя комуникативен стил и темперамент и да могат да определят комуникативния стил и темперамент на своя събеседник.

3) Обучението съдържа ясно дефинирани и лесно приложими модели за осезаемо подобряване на умението да комуникираме и да влияем на другите.

Какви ключови комуникативни знания и умения ще придобият вашите служители ?

  • За бързо и точно разпознаване и адаптиране, спрямо комуникативния стил на събеседника.
  • Осъзнаване на универсалните правила за използване на невербалната комуникация. Как най-добре да подхождаме към събеседника, за да постигаме желаните резултати?
  • Умения за това как да овладеем изкуството на слушане, за да печелим симпатии, приятели, доволни клиенти и партньори.

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА

ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65.

Направете запитване за обучение:

Наши  клиенти споделят:

   "Поставеното от нас задание и идея за обучение бе много точно разбрано от екипа на K2S.BG. Обучаващият екип подходи доста професионално към заданието. Лекторът притежава богат опит и се опита да даде на обучаваните лични примери и препоръки, за да могат обучаваните да постигат по-добри резултати."

   Захари Дончев, Бранд Мениджър DESIZO MONNI MILANO

   "Поставените цели бяха изпълнени успешно, като по време на съвместната ни работа целият екип на K2S.BG се отнасяше отговорно, с висок професионализъм и отлична теоретично-практическа подготовка. Проведеното обучение допринесе за подобряване на квалификацията на нашите служители, организация на работния процес и комуникация с клиентите на фирмата."

      Камелия Евгениева, Управител NET-SURF.NET

"Cells4Life - България препоръчва екипа на K2S.BG като надежден и лоялен партньор с висока компетентност и индивидуален подход към потребностите на своите клиенти."  

     Даниела Мирчева, Управител Cells4Life - България