Фирмено обучение "Ефективни продажби"

При организирането на фирмени обучения изготвяме конкретна програма за всяко обучение според Вашите цели. За да сме Ви максимално полезни можете да разчитате на нас за професионална консултация по зададената тема. 

Направете запитване и ние ще се свържем с Вас! Нашата цел е Вашият успех!

Какво можем да постигнем за Вас?

Това обучение ще систематизира, разшири и повиши уменията на вашия екип в областта на продажбите.

Умението да продаваме е определящ фактор за растежа на всеки един бизнес.

Доказано е, че добрите търговци са много по-успешни в бизнеса и остават по-дълго на пазара.

В крайна сметка, всичко в този свят се базира на нужди и потребности, които трябва да бъдат удовлетворени.

Осъзнавайки и запечатвайки в подсъзнанието си ефективните търговски техники, човек повишава потенциала си за постигане на още по-високи резултати, помагайки на клиентите да дефинират правилно и да намерят най-удовлетворяващо решение на техните нужди и потребности.

Целта на това обучение е да повиши продажбените умения на Вашия екип за увеличаване и задържане на клиентите. Обучението изгражда трайни умения у вашите служители в преценката им за всеки потенциален клиент.

Вашите служители ще изградят умението да представят точния продукт по най-ефективен начин. Ще могат умело да работят по съмненията и успешно да приключват продажбата.

Съдържание на обучението "Ефективни продажби"

1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за събиране на максимално пълна информация относно интересите на клиента и установяване на близък контакт.

2) Обучението ще Ви помогне да разбирате в пълна степен как да представяте вашия продукт. Как да стимулирате желанието на клиента за сключване на сделка. И как да убедите клиента в това, че дадената стока отговаря на интересите му.

3) По време на обучението ще Ви бъдат предоставени методи, с помощта на които ще се научите как да се засили интересът на клиента към предлагания продукт, въпреки наличните съмнения.

4) Ще разберете как можете да стимулирате клиента за по-бързо вземане на окончателно решение за сключване на сделката.

Какви ключови продажбени знания и умения ще придобият Вашите служители?

  •  За ефективно и бързо събиране на максимално пълна информация относно интересите на клиента и установяване на близък контакт с него.
  • Овладяване на универсалните методи за представяне на вашия продукт, така че да стимулирате желанието на клиента за придобиването му.
  • Доказани техники за това как да помагате на клиента да преодолява своите съмнения и да го насочвате към по-бързо вземане на окончателното решение за покупка.

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА

ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65.

Направете запитване за обучение:

Наши клиенти споделят:

  "Поставеното от нас задание и идея за обучение бе много точно разбрано от екипа на K2S.BG. Обучаващият екип подходи доста професионално към заданието. Лекторът притежава богат опит и се опита да даде на обучаваните лични примери и препоръки, за да могат обучаваните да постигат по-добри резултати."

  Захари Дончев, Бранд Мениджър DESIZO MONNI MILANO

   "Поставените цели бяха изпълнени успешно, като по време на съвместната ни работа целият екип на K2S.BG се отнасяше отговорно, с висок професионализъм и отлична теоретично-практическа подготовка. Проведеното обучение допринесе за подобряване на квалификацията на нашите служители, организация на работния процес и комуникация с клиентите на фирмата."

                 Камелия Евгениева, Управител NET-SURF.NET

"Cells4Life - България препоръчва екипа на K2S.BG като надежден и лоялен партньор с висока компетентност и индивидуален подход към потребностите на своите клиенти."  

   Даниела Мирчева, Управител Cells4Life - България